Deutsch English Turkce
ŞEHiT Ailelerinden ve GAZi lerden Ücret Almıyoruz               Meskenin işyeri olarak değiştirilmesi!               İstanbul’dan kıyılara kalıcı göç yaşanıyor!               
Ana Sayfa Yatırım Danışmanlık Satılıklar Kiralıklar Hakkımızda İletişim
Paylas |

Emlak Vergileri Ödeme Zamanı

Emlak Vergisi Ödemeleri


Emlak vergisi her yıl iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit 01 Mart - 31 Mayıs, ikinci taksit 01- 30 Kasım tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor.
Yasaya göre emlak vergisinin %10 u kadar tutar da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı olarak ödenir.
Emlak vergisi kanununa göre, Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıl vergi değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl içinde tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.
2006 yılı yeniden değerleme oranı %7,8 olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle 2007 yılı içinde emlak vergileri, 2006 yılı içinde ödenen vergi ve buna bağlı olarak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da %3,9 fazlası ile ödenecektir.
Emlak vergisi kanununa göre, Türkiye sınırları içinde, brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen bir konutu olan emekliler, ev kadınları, işsizler, özürlüler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaftır. Emeklilerin, işsizlerin ve ev hanımlarının herhangi bir gelirinin olması veya 18.000.- TL. den fazla menkul sermaye iradı geliri olması halinde bu muafiyetten yararlanamazlar. Ayrıca birden fazla konutu olanlar, bu konutlardan birini muaf tutarak bu haktan yararlanamazlar. Yazlık amaçlı veya dağ evi şeklinde kullanılan konutlar dahil, tamamının emlak vergisini ödemeleri gerekiyor. Bu muafiyetten yararlanmak için, belirleyici form doldurularak ilgili belediyenin emlak servisine verilmesi zorunludur.
İntifa hakkı sahibi olanlar emlak vergisinin mükellefi sayılırlar.
Yıl içinde gayrimenkul alanlar o yıl için emlak vergisi ödemezler. O yılın vergisi gayrimenkulü satana aittir. Gayrimenkul alanlar belediyeye Emlak Vergisi Bildirimi (Eski emlak vergisi beyannamesi) vermekle yükümlüdürler. Alım işlemi 01 Ocak - 30 Eylül tarihleri arası gerçekleşmiş ise takvim yılı sonuna (31 Aralık) kadar, alım işlemi takvim yılının son üç ayında gerçekleşti ise (Ekim, Kasım, Aralık aylarının herhangi bir gününde) 3 ay içinde bu yükümlülüğü yerine getirmeleri gerekir.
Mesken olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin vergi değerinin ¼ ü, inşaatlarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten yararlandırılır. Bu binaların, bina apartman dairesi ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartıyla, satın alma veya sair suretle iktisap olunması halinde de bu muaflık hükmü kalan süre için uygulanır.
KORDON EMLAK GAYRİMENKUL A.Ş Yön.Kur. Bşk Cahit İÇER
Adres : Kıbrısşehitleri Cad. No: 96 Kat: 2 Daire : 202 Yümtaş Ap. Alsancak - İZMİR
Telefon : 0 232 464 22 22 pbx Faks : 0 232 465 52 52 E-Posta : kordonemlak@gmail.com
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 1615634
Ege Internet